Aa
Aa
Aa
12

Pomiar czasu

3.5 Cleaning instructions

over the course of time, transponders can become soiled in various ways. normal dirt can be removed from the transponder with a soft brush and warm clean water up to 50°C. Cleaning electrical contacts: We recommend to spray Isopropyl alcohol on the contacts of the transponder and on the charger. rub the contacts with ear sticks to clean them on a regular basis.

CAUTION

mAKe SUre The TrAnSPonder IS drY Before ChArgIng.
ChArge YoUr TrAnSPonder onCe eVerY 3 monThS.
ChArgIng CrAdLe or ChArgIng rACK more ThAn 24 hoUrS.
do noT CLeAn TrAnSPonderS WITh AUTomoTIVe CLeAnIng ProdUCTS or oTher deTergenTS.
do noT USe hIgh PreSSUre WATergUnS or oTher (dISh)WAShIng mAChIneS To CLeAn or rInSe The TrAnSPonderS.

Nasza firma zajmuje się rozwojem i produkcją systemów pomiaru czasu od niemal 19 lat. Oferujemy elektroniczne systemy pomiaru czasu oparty o fotokomórki i chronometr TS-L1 do zastosowań treningowych i amatorskich a także do profesjonalnego pomiaru czasu. Nasz sprzęt przeszedł intensywne testy w takich dyscyplinach jak: narciarstwo i snowboard - slalomy pojedyńcze i równoległe, wyścigi samochodowe na 1/4 mili - pojedyńcze i równoległe, hippika - zawody w ujeżdżaniu koni - konkursy jedno i dwuetapowe oraz cross i inne, biegi przełajowe i maratońskie - dzięki zestawowi TS-Maraton. Ponadto oferujemy systemy oparte na aktywnych transponderach firmy MyLaps (AMB i.t. oraz ChampionChip) przeznaczone do kartingu, motocrossu i innych dyscyplin. Nasze systemy pomiaru czasu często są wykorzystywane w treningach i testach lekkoatletycznych przez szkoły sportowe i kluby piłkarskie. Oferujemy również tablice do wyświetlania wyników w technologii LED.
W odpowiedzi na zapotrzebowania klientów oraz postęp techniki wciąż prowadzimy prace rozwojowe aby tworzyć rozwiązania niezawodne i łatwe w obsłudze, umożliwiające daleko idącą automatyzację pomiaru czasu.


Copyright © Sectro Timing Systems. All Rights Reserved

CSS 3 Valid XHTML 1.0