Aa
Aa
Aa
15

Gwarancje

AMB gwarantuje, że w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty wysłania, dekodery produkowane lub sprzedawane przez AMB i.t. z wadami spowodowanymi przez wadliwe materiały i/lub wykonanie i / lub projekt, zostaną naprawione. Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieekonomiczna dla AMB i.t., AMB ma możliwość wyboru zwrotu ceny zakupu tych towarów lub dostarczenia nowych towarów. Zoowiązanie AMB powinno być ściśle ograniczone do wymiany, naprawy lub refundacji według jego uznania za towary zwrócone w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty wysyłki. AMB i.t. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub umyślne szkody, w tym, ale nie wyłącznie, kosztów usunięcia i ponownej instalacji towarów, utratę dobrego imienia, utrata zysków. Jeżeli wymogi określone powyżej i opisane poniżej nie są spełnione gwarancja i rękojmia nie mają zastosowania, AMB jest zwolniona za wszystkich zobowiązań wynikających z dostawy towarów wadliwych.

POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W TEJ SEKCJI, AMB i.t. NIE CZYNI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W NATURZE LUB OPISIE, WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁACZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ, REKOJMI LUB HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI TOWARÓW DO KONKRETNEGO CELU, LUB NIENARUSZALNOŚCI, AMB i.t. NINIEJSZYM WYŁĄCZA TO SAMO.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży AMB aby poznać dodatkowe wyłączenia z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych niniejszym podręcznikiem.

Środki prawne i odszkodowania

AMB i.t. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w ramach powyższych gwarancji, chyba że:

  1. AMB zostanie niezwłocznie powiadomione na piśmie o odkrytych przez klientów niezgodnościach wyrobó z gwarancją oraz zostanie dostarczony odpowiedni numer faktury i data zakupu
  2. Domniemany wadliwy towar zostanie zwrócone do AMB opłaconą z góry przesyłką
  3. Sprawdzenie przez AMB i.t. towarów powinno potwierdzić, że domniemana wada istnieje i nie została spowodowana przez nieprawidłowe użycie, zaniedbania, sposób przechowywania, wadliwą instalację, obsługę lub ingerencję lub wypadek.

Nasza firma zajmuje się rozwojem i produkcją systemów pomiaru czasu od niemal 19 lat. Oferujemy elektroniczne systemy pomiaru czasu oparty o fotokomórki i chronometr TS-L1 do zastosowań treningowych i amatorskich a także do profesjonalnego pomiaru czasu. Nasz sprzęt przeszedł intensywne testy w takich dyscyplinach jak: narciarstwo i snowboard - slalomy pojedyńcze i równoległe, wyścigi samochodowe na 1/4 mili - pojedyńcze i równoległe, hippika - zawody w ujeżdżaniu koni - konkursy jedno i dwuetapowe oraz cross i inne, biegi przełajowe i maratońskie - dzięki zestawowi TS-Maraton. Ponadto oferujemy systemy oparte na aktywnych transponderach firmy MyLaps (AMB i.t. oraz ChampionChip) przeznaczone do kartingu, motocrossu i innych dyscyplin. Nasze systemy pomiaru czasu często są wykorzystywane w treningach i testach lekkoatletycznych przez szkoły sportowe i kluby piłkarskie. Oferujemy również tablice do wyświetlania wyników w technologii LED.
W odpowiedzi na zapotrzebowania klientów oraz postęp techniki wciąż prowadzimy prace rozwojowe aby tworzyć rozwiązania niezawodne i łatwe w obsłudze, umożliwiające daleko idącą automatyzację pomiaru czasu.


Copyright © Sectro Timing Systems. All Rights Reserved

CSS 3 Valid XHTML 1.0